Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Selectiecriteria

De voorstellen voor de onderzoeksresidenties worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

Inzenders worden aangemoedigd om een ​​kritisch onderzoeksvoorstel in te dienen waarin wordt beschreven hoe het voorstel zich verhoudt tot de politiek van ontwerp in televisie en videoclips. Het voorstel kan bredere referentiesystemen, kritische denkrichtingen en transdisciplinaire praktijken bevatten. Inzenders worden uitgenodigd om de thema's te benaderen vanuit het perspectief van media-archeologie en platformstudies, intersectionele praktijken, postkoloniale studies, genderstudies, ontwerponderzoek, mediastudies, architectuur, artistiek onderzoek, of andere onderzoeksbenaderingen. 

De geselecteerde inzenders wordt gevraagd om onderzoeksresultaten te publiceren in de vorm van een video-essay en een geschreven bijdrage om het werk te contextualiseren. Deze zullen onder een open licentie op de websites van Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid worden gepubliceerd, als onderzoeksdocument dat online kan circuleren. 

Over de onderzoeksresidenties

De onderzoeksresidenties zijn een positie voor een periode van vier maanden bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, van december 2020 t/m maart 2021. Ontwikkelingen rondom het coronavirus en overheidsmaatregelen worden nauwlettend gevolgd. Dit kan betekenen dat de residentie op afstand via online communicatie en interactie met de collectie van Beeld en Geluid zal worden georganiseerd, en/of dat het onderzoeksvoorstel of de tijdsplanning moet worden aangepast naar de omstandigheden.

De geselecteerde inzenders ontvangen een stipendium van in totaal € 6000 (inclusief btw).  

De onderzoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van huisvesting.

De geselecteerde onderzoekers doen onafhankelijk onderzoek en krijgen individuele ondersteuning en feedback van Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid. Er worden maandelijkse bijeenkomsten in Hilversum, Rotterdam of op afstand georganiseerd om thematische en methodologische aspecten van het onderzoek te bespreken. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus, zullen deze bijeenkomsten op afstand plaatsvinden via videogesprekken.

De onderzoekers worden uitgenodigd om in maart 2021 een presentatie te geven over hun project als onderdeel van het publieke programma van Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid. Daarnaast zullen onderzoeksresultaten op de website, via de nieuwsbrief en andere publicaties van Beeld en Geluid en Het Nieuwe Instituut worden gepubliceerd. Onderzoekers hebben toegang tot de faciliteiten van Beeld en Geluid en Het Nieuwe Instituut, waaronder de bibliotheek, archieven, tentoonstellingen, werkplekken en presentatieruimtes, in overeenstemming met de regels en overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus. 

Onderzoeksvoorstellen

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend tussen 6 oktober en 16 november 2020.

De twee onderzoeksvoorstellen worden geselecteerd door een commissie bestaande uit Guus Beumer (Algemeen en Artistiek Directeur, Het Nieuwe Instituut), Liselotte Doeswijk (televisie- en ontwerphistoricus), Jason King (Associate Professor, Director of Global Studies en Director of Writing, History & Emergent Media Studies aan de King New York University's Clive Davis Institute of Recorded Music), Johan Oomen (Manager Kennis en Innovatie, Beeld en Geluid), Eliza Steinbock (Assistant Professor in Cultural Analysis aan de Leiden University Centre for the Arts in Society), Katía Truijen (Senior Researcher, Het Nieuwe Instituut) en Jesse de Vos (Onderzoek en Nieuwe Media, Beeld en Geluid). 

Vereisten en deadline

Aanvragen kunnen in het Engels of Nederlands worden ingediend en als bijlage worden verzonden in een enkel pdf-bestand van maximaal 10 MB, bestaande uit maximaal 3 A4-pagina’s, en een link naar een video die verband houdt met het onderzoek. Het bestand moet als titel de naam van de aanvrager en het onderzoeksvoorstel hebben: ACHTERNAAM_VOORNAAM_NAAM PROJECT.pdf

De voorstellen moeten de volgende onderdelen bevatten:

  • Een onderzoeksvoorstel met daarin de relevantie van het project beschreven, en hoe het zich verhoudt tot de doelstellingen van de open oproep, in een tekst van maximaal 500 woorden, 8 afbeeldingen en een link naar een video (gewicht 35%);
  • Een planning en onderzoeksmethodologie met daarin een uiteenzetting van de te ondernemen stappen, de collecties die worden gebruikt, en het bestaand werk waarop wordt voortgebouwd, in maximaal 300 woorden (gewicht 30%);
  • Een introductie op het eigen werk in 150 woorden waarin het verband tussen de onderzoeksgebieden en eigen motivatie wordt toegelicht (gewicht 25%);
  • Ideeën voor het publiceren van de onderzoeksresultaten in de vorm van een video-essay, in maximaal 100 woorden (10%)

De onderzoeksresidenties staan open voor onderzoekers van alle niveaus in alle disciplines. Gelijke prioriteit zal worden gegeven aan degenen zonder een diploma of institutionele positie wiens aanvraag blijk geeft van een hoog niveau van creativiteit en kritisch denken in hun respectievelijke vakgebieden. Er wordt niet om een curriculum vitae of aanbevelingsbrieven gevraagd. Er is geen leeftijdsgrens voor inzenders.

Inzendingen kunnen tot 16 november 2020 worden gestuurd naar fortherecord@hetnieuweinstituut.nl.

Vragen kunnen voor 16 oktober worden gericht aan Delany Boutkan via fortherecord@hetnieuweinstituut.nl

Covid-19

Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rond Covid-19 en / of de beperkingen die door overheden worden opgelegd. Dit kan betekenen dat de residentie op afstand zal plaatsvinden, via online communicatie en digitale interactie met de collectie van Beeld en Geluid. Het kan zijn dat de onderzoeksresidentie niet plaatsvindt in de bovengenoemde periode, bijvoorbeeld vanwege reisbeperkingen van / naar het land van verblijf, of de onmogelijkheid om het voorstel uit te voeren. Als de tijdlijn niet haalbaar is, kan de residentie worden uitgesteld of moet het voorstel worden aangepast aan de huidige omstandigheden.

Planning

  • Opening van de oproep: 6 oktober
  • Deadline voor vragen: 16 oktober
  • Antwoord op vragen: 23 oktober
  • Uiterste deadline voor inzendingen: 16 november
  • Selectiecommissie: 27 november
  • Aankondiging van de geselecteerde projecten: 1 december

Open Archief

Naast deze open oproep organiseren Het Nieuwe Instituut en Beeld en Geluid samen met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis de open oproep voor Open Archief voor drie posities van zes maanden om een nieuw audiovisueel werk te maken op basis van de open collecties van de drie instituten. Meer informatie is hier beschikbaar.

Over Het Nieuwe Instituut

Sinds de oprichting in 2013 stimuleert Het Nieuwe Instituut onderzoek in architectuur, design en digitale cultuur, en ontwikkelt het instituut programma's, tentoonstellingen, lezingen, archiefonderzoek en publicaties in binnen- en buitenland.

Marina Otero Verzier, Director of Research, Katía Truijen, Senior Researcher en Delany Boutkan, Researcher
Koos Breen en Jeannette Slütter
Koos Breen
Tanja Busking
Shay Kreuger